Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie…

wing_leafs

„…Przed Twe ołtarze, zanosim błaganie,
Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie…”

11 listopada 2018 roku w naszym kościele podczas Mszy świętej o godz. 9:00 sprawowanej w intencji naszej Ojczyzny dziękowaliśmy Bogu za 100 lat wolnej i niepodległej Polski. Mszy świętej przewodniczył proboszcz naszej parafii ksiądz Bogdan Brodowski który wygłosił też okolicznościowe i znamienite kazanie. We Mszy świętej licznie uczestniczyli parafianie, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, dzieci, młodzież, strażacy, zespół Chełmkowianki.
Natomiast po Mszy świętej o godz. 11:00, punktualnie w samo południe, odśpiewaliśmy uroczyście Hymn Polski – Mazurka Dąbrowskiego. Taka okazja trafia się raz na 100 lat.

„Miej w opiece naród cały,
który żyje dla Twej chwały,
niech rozwija się wspaniały – Maryjo…”


MINI FOTORELACJA