Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie…

11 listopada 2018