Grupy parafialne

wing_leafs

Liturgiczna
służba ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Co roku dołącza do naszego grona kilku nowych kolegów. Przed promocjami zarówno ministranckimi jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej. W głównej mierze LSO to ministranci.

Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie – służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii. W okresie poświątecznym pomagamy księżom podczas wizyt duszpasterskich.

Straż honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest odpowiedzią wrażliwych serc na skargę Pana Jezusa: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie starają się poświęceniem i miłością pocieszać Serce Pana Jezusa napełnione boleścią z powodu zapomnienia, niewdzięczności i grzechów ludzi. Zranione Serce Jezusa jest przedmiotem czci, miłości, wynagrodzenia i adoracji członków Straży Honorowej.

W tym celu obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia i starają się wśród zwykłych zajęć modlitwą lub pracą wynagradzać i ofiarować Panu Jezusowi obecnemu w tabernakulum swoje codzienne życie, a nade wszystko wspaniałomyślną i wierną miłość.

Stowarzyszenie to wprowadza swoich członków w kult Bożego Serca, pogłębia w nich nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, zachęca do: wypełniania obowiązku wynagrodzenia, odprawiania Godziny Świętej w I piątki miesiąca z Komunią św. wynagradzającą za grzechy ludzi oraz osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i intronizacji Bożego Serca w rodzinach.

Straż Honorowa NSPJ przy parafii NMP Królowej Polski w Chełmku działa już kilkanaście lat. Założycielkami były pani Julia Matyja, pani Julia Opitek. Obecnie zelatorami są: pani Janina Czudo, pani Maria Piwowarczyk, pan Jerzy Rola.

Zespół charytatywny

Zespół Charytatywny organizuje pracę na terenie parafii poprzez udzielanie pomocy doraźnej i długofalowej osobom potrzebującym. Pomoc ta obejmuje tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Dotyczy to głównie rodzin wielodzietnych i niepełnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych itp. Zespół Charytatywny działa od 2001 roku i powstał z inicjatywy ks. Proboszcza Alojzego Strączka.

W skład zespołu charytatywnego wchodzą: pani Maria Ptasińska, pani Krystyna Zajas, pani Danuta Gustowska, pani Krystyna Krasucka, pani Halina Matyja, pani Władysława Kostyra.

Zespół przeprowadza inicjatywy:

  • Pomoc świąteczna – paczki żywnościowe, paczki z odzieżą
  • Pomoc finansowa – na lekarstwa, żywność
  • Zbiórka datków na chore dzieci – akcje jednorazowe
  • Sprzedaż świec świątecznych
  • Zbiórka datków na malowanie Kościoła, rozprowadzanie cegiełek

Koło żywego różańca

Ojciec Św. Jan Paweł II mówi „Różaniec to przedziwna modlitwa, którą bardzo ukochałem od młodzieńczych lat. Modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk, dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”. W Różańcu odnajdujemy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa, które układają się w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych, chwalebnych, a od roku 2002 ustanowionych przez Jana Pawła II tajemnic światła.

Najświętsza Maryja Panna często ukazuje się z różańcem i oświadcza, że miła jest Jej ta modlitwa. W Lourdes, Fatimie, w La Salette czy Gietrzwałdzie prosi „Odmawiajcie różaniec”. Kardynał Stefan Wyszyński mówił, iż „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy, trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu” 

Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii; z wiarą, nadzieją i miłością. Broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada 20 osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca połączonego z rozważaniem.

W naszej parafii działa 7 Kół Żywego Różańca. Na czele każdej Róży stoi zelator. Członkowie Róż Różańcowych naśladują gorliwie cnoty Matki Bożej. Zamawiają Msze św., przystępują do sakramentów świętych.