DUSZPASTERZE

linia

Proboszcz:

Ksiądz mgr Bogdan Brodowski – w parafii od 2018 r.
T: +48 514 755 724
E: proboszcz@parafianmpchelmek.pl

Wikariusz:

Ksiądz mgr Robert Anusiewicz – w parafii od 2021 r.
T: +48 514 755 742
E: wikariusz@parafianmpchelmek.pl