Służba kościelna

wing_leafs

KOŚCIELNY

Mikołaj Klimczyk

ORGANISTA

Piotr Kuglin

ORGANISTA

Łukasz Latko

GRABARZ

Piotr Cebrat