Do Częstochowy

wing_leafs

Do Częstochowy

17 czerwca o godz. 8.00 27 osób z naszej parafii wyruszyło na pielgrzymkę do Matki Bożej Jasnogórskiej. Przed odjazdem proboszcz, ks. Bogdan Leśniak, pożegnał pielgrzymów dobrym słowem uznania, radości ze względu na podjętą decyzję uczestnictwa i udzielił błogosławieństwa na bezpieczną i owocną wędrówkę. Prosił także o modlitwę w intencji wszystkich parafian oraz własnych. Ogólnopolska pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ zgromadziła u stóp Matki Bożej tysiące ludzi. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych tłumy przesuwały się Wałami z modlitwą Drogi Krzyżowej, a podczas uroczystej Mszy św. Bazylika Jasnogórska nie była w stanie pomieścić przybyłych. Niezwykła modlitewna atmosfera objęła i młodych, i dorosłych. Także nasza zróżnicowana wiekowo grupa z wewnętrzną radością gromadziła się przy sztandarze parafialnym i włączała w uroczystości. Bp Stanisław Salaterski, przewodniczący Eucharystii, skierował do zebranych wiele mądrych i znaczących słów, wśród których przebijała ogromna zachęta, aby zwracać się w każdej chwili życia w stronę pełnego miłości i miłosierdzia serca Jezusowego oraz serca Maryi będącego bramą do Jej Syna. Zacytował wypowiedź Jana Pawła II: „w sercu Chrystusa lśni blask Serca Jego Matki” i z mocą głosił, że w każdym z nas ten blask może zajaśnieć. Jednak przestrzegał, aby nie stawiać siebie wyżej od innych ludzi ze względu na mylne mniemanie o nadzwyczajnej sile własnej wiary, własnej ważności, ponieważ blask serca Jezusa prawdziwie lśni w sercu człowieka, jeśli drugi człowiek odkrywa w nim szczere dobro, szczere wybaczenie, szczerą miłość. Równie ważnym wydarzeniem zarówno dla indywidualnych osób jak i dla wspólnot było przyjęcie nowych członków Straży Honorowej, i tutaj niewątpliwy zaszczyt spotkał osoby z naszego środowiska, ponieważ dokonał tego aktu sam biskup. Pokłoniliśmy się oczywiście Matce Boskiej Częstochowskiej w kaplicy Cudownego Obrazu, odwiedziliśmy różne ciekawe historyczne zakątki Sanktuarium, jak również wg indywidualnego uznania uczestniczyliśmy w nabożeństwie z uczczeniem relikwii św. Franciszka Salezego. W tym miejscu chcę w imieniu wszystkich gorąco podziękować panu Jerzemu Roli, zelatorowi, za zaangażowane organizowanie wyjazdu, prowadzone modlitwy i śpiew oraz za troskliwą, spokojną i odpowiedzialną opiekę nad pielgrzymującymi. Nie potrzeba wielkich heroicznych czynów, aby blask serca Jezusa prawdziwie lśnił w sercu człowieka.

opracowała: M.W. – parafianka