Piękna rocznica

wing_leafs

Piękna rocznica

Zwieńczeniem jubileuszy, które PRD, z dużym udziałem ks. proboszcza, postanowiła podkreślić i uczcić w tym roku, była piękna rocznica ponad 40 lat służby organisty, pana Piotra Kuglina. 2 lipca na rozpoczęcie mszy św. o godz. 11.00 usłyszeliśmy pieśń: „Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim (…)”, i kiedy rozbrzmiewała przez niego intonowana, a zawsze chętnie śpiewana przez zgromadzonych w kościele NMP Królowej Polski w Chełmku, pomyślałam, że jest ona najwłaściwsza w tym momencie, ponieważ jej słowa jak najbardziej odnoszą się do Jubilata. „Moje życie zaczęło się w tym kościele. Tutaj zostałem ochrzczony, tutaj przystąpiłem do pierwszej komunii świętej, byłem ministrantem, a także otrzymałem sakrament bierzmowania. Od zawsze byłem związany z tym kościołem i z Matką Bożą, jego patronką. (…)” – mówił pan Piotr. I mimo, że bliżej miejsca zamieszkania organisty już od 29 lat istnieje druga parafia, on pozostał wierny powołaniu i temu kościołowi, i nadal z oddaniem ofiaruje „ (…) ręce gotowe do pracy (…)” z Panem. Wdzięczność pokoleń, którym służył, wyrazili przedstawiciele PRD: „(…) Panie Piotrze posługa organisty to ciągłe wymaganie od siebie, to wyzwanie, trudny obowiązek, poświęcenie i Ty z oddaniem, sumiennością, zaangażowaniem, ale i często z widoczną radością sprawujesz ją w tej parafii od wielu, wielu lat. Rano, wieczorem, w dni powszednie, w niedziele, w święta, podczas planowanych i nieplanowanych wydarzeń – jesteś tutaj, wspomagasz nas w modlitwie, wytrwale prowadzisz muzyczną ścieżką do Boga i za to dzisiaj serdecznie dziękujemy. Ponieważ śpiew łączy ludzi, dziękujemy i za to, że przez dziesięciolecia jesteś wytrwałym budowniczym wspólnotowej jedności w naszej parafii. Niejednokrotnie przekonaliśmy się jak bardzo jesteś nam potrzebny i że bez osoby prowadzącej śpiew liturgiczny jest niełatwo. (…)” W podobnym tonie wypowiedział się też proboszcz ks. Bogdan Leśniak, sprawujący mszę św. w intencji Jubilata i w widoczny sposób wspierający wzruszonego i stremowanego uroczystością pana Piotra. Poparciem i dowodem słuszności podziękowań i wypowiedzianych jak i wyśpiewanych życzeń były trzykrotne gromkie brawa zebranej wspólnoty. Rozległy się one także po niezwykłej przemowie organisty, w której oprócz wspomnień zawarł wiele ciepłych słów skierowanych do różnych osób: „(…) Pragnę wyrazić wdzięczność obecnemu przewielebnemu ks. kanonikowi Bogdanowi Leśniakowi, proboszczowi tej parafii, za tę wspaniałą dzisiejszą uroczystość. Jestem wdzięczny za jego życzliwość, otwartość, gorące serce oraz za modlitwę, bo w życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, że bardzo jej potrzebuje, a ks. proboszcz czuwa nad tymi naszymi potrzebami i nie tylko sam obejmuje modlitwą, ale i włącza w nią całą wspólnotę. Jego serce jest upodobnione do serca naszego Jana Pawła II, którego tak bardzo ukochał, a mamy tego dowody w jego działalności. Pragnę podziękować PRD, która bierze czynny udział w różnych uroczystościach i jest organizatorem wraz z ks. proboszczem tej mojej dzisiejszej. Dziękuję za życzliwość i niejednokrotnie miły i radosny uśmiech. Dziękuję ks. wikaremu za współpracę i za częste rozmowy. Składam też podziękowania całej Służbie Liturgicznej (…). Dziękuję wszystkim parafianom za serdeczność, za dobre słowa wiele razy do mnie kierowane. (…)”. Podsumowaniem tego wspaniałego i niecodziennego wydarzenia niech będą słowa ks. proboszcza: „(…) Dobrze panie Piotrze, że jesteś i mamy nadzieję, że będziesz z nami jeszcze długo. Bóg ci zapłać za te lata. (…)”.

opracowała: M.W. – parafianka