Niezwykła msza św.

wing_leafs

Niezwykła msza św.

W niedzielę, 01.10.2017 roku, we mszy św. o godz. 11.00, w sposób szczególny, z kilku powodów, uczestniczyły dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej. Przysposabiane przez ks. Rafała Ryczka do tego tego pięknego wydarzenia z przejęciem stawały przy ambonce, aby odczytać Słowo Boże, wypowiedzieć wezwania Modlitwy powszechnej czy też uważnie przejść nawą kościoła z darami ołtarza. To również podczas tej Eucharystii kapłan postanowił poświęcić różańce i uroczyście wręczyć im, aby w rozpoczynającym się miesiącu Matki Bożej Różańcowej wspomagały ich w modlitwie. Widoczne było, że i ten moment jest dla dzieci wyjątkowy. Ponadto zgromadzeni zostali włączeni w świętowanie imienin ks. Rafała. Na wstępie z życzeniami do solenizanta zwrócił się proboszcz, ks. Bogdan Leśniak, podkreślając znaczące zadania, jakie stoją przed kapłanem – katechetą. Kolejno przedstawiciele dzieci, Julia i Filip, mówili: Przyjmij, księże Rafale te słowa ciepłe i szczere, z okazji twoich imienin niech Bóg da ci łask wiele. Serdeczne przesłanie do swojego opiekuna wypowiedziała także Służba Liturgiczna. „ (…) Ogromu łask Bożych, mocy Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej (…)” życzyła ks. Rafałowi, w imieniu wszystkich parafian, delegacja PRD. Sprawujący tę mszę św. jubilat, nie krył swojego wzruszenia i zaskoczenia, dziękując wszystkim za niespodziankę i udział w uroczystości.

opracowała: M.W. – parafianka