Rocznica wyboru

wing_leafs

Rocznica wyboru

15 października, w wigilię rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, uczestniczyliśmy w kolejnym „Spotkaniu ze św. Janem Pawłem II”. Podczas pięknego i wzruszającego nabożeństwa, przez jego niezwykły przebieg, w sposób szczególny powraca wspomnienie tego wielkiego a jednocześnie bliskiego człowieka. Proboszcz, ks. Bogdan Leśniak, w krótkich słowach przywołał moment wyboru papieża Polaka oraz rys nadzwyczajnych zadań, które sobie stawiał i które realizował do końca swoich dni. Kapłan zaakcentował, że „cały pontyfikat Jana Pawła II skupiał się na poszukiwaniu człowieka dla Chrystusa i Jego Kościoła”, podkreślał ogromne znaczenie i ponadczasową wartość, zwłaszcza dziś „w obliczu współczesnego pędu do niszczenia wiary w Boga”, jego apeli i wskazówek: „Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary!”. Między innymi w oparciu o emocjonalną wypowiedź jednej z osób, która miała szczęście spotkać osobiście Jana Pawła II, także młodzież SZS nr 1 w Chełmku przypomniała „wybitnego siewcę Miłości, człowieka wytyczającego drogę ku człowieczeństwu, niestrudzenie walczącego ze złem, wskazującego to, co naprawdę ważne, wydobywającego prawdziwą wartość każdej osoby, człowieka głębokiej wiary płynącej z modlitwy. (…) Wzór niedościgły, choć jednocześnie pociągający, zapraszający do kroczenia po śladach. Wzór, którego nie wolno spuszczać z oka. (…)”. Nastrojowa sceneria stworzona obok figury św. Jana Pawła II, przygaszone światła, jego ciepły a jednocześnie mocny głos, recytowany wiersz „Wybrzeża pełne ciszy”, jego ulubione piosenki, pełna powagi postawa młodych ludzi, obecność gościa ks. dr hab. Roberta Nęcka wzmacniały przeżycia i odczucia zgromadzonych. Ks. Robert w czasie głoszonego kazania poruszył kwestie bardzo ważne również dla Jana Pawła II. Mówił o postawie miłosierdzia i drodze miłosierdzia w życiu człowieka XXI wieku. Przestrzegał przed zbytnią pewnością siebie, przed wywyższaniem się nad innych i uznawaniem siebie za jedynych bohaterów, rozgrzeszaniem siebie a obwinianiem innych, jak też przed egoistyczną miłością własną. Pouczał, że postawę miłosierdzia rujnuje poza tym, zanikająca obecnie zdolność „dostrzegania w świecie Boga”, zdolność „zadziwienia światem i radości świata”. Przytaczając słowa papieża Franciszka o zakłamaniu ludzkości, wskazywał na znaczenie prawdy w budowaniu jedności. Podpowiadał, że „być miłosiernym to dawać, być miłosiernym to okazywać szacunek, być miłosiernym to wypowiadać słowa prawdziwe w sposób delikatny”. W trakcie nabożeństwa miały także miejsce elementy stałe jak odmówienie Litanii do św. Jana Pawła II, odczytanie próśb i podziękowań składanych w szkatułce przed jego figurą, polecenie zgromadzonych, ich rodzin, parafii i Polski wstawiennictwu świętego czy uczczenie jego relikwii. Ks. proboszcz serdecznie dziękował ks. Robertowi za przybycie i koncelebrę Mszy św., panu Janowi, pani Natalii i panu Jerzemu za włączenie się w liturgię słowa, panu Łukaszowi za muzyczną oprawę, Służbie Liturgicznej, nauczycielom i młodzieży za przygotowanie „Wspomnienia o Janie Pawle II”.

opracowała: M.W. – parafianka