Totus Tuus Maryjo

wing_leafs

Totus Tuus Maryjo

Setną rocznicę objawień fatimskich uczczono w wielu polskich kościołach, we wszystkich diecezjach. 13 maja, podczas mszy św. o godz. 18.00, w naszej świątyni, pod przewodnictwem proboszcza ks. Bogdana Leśniaka, odmówiono Jubileuszowe Modlitwy Poświęcenia Fatimskiej Pani Różańcowej, natomiast w niedzielę wspólnota parafii mogła uczestniczyć w pięknym nabożeństwie zawierzenia „Totus tuus Maryjo”. „Matko, ja wielbię Cię” śpiewał na wejście pan Piotr Kuglin, organista realizujący podczas tej uroczystości oprawę muzyczną i taka właśnie osnowa uwielbienia dominowała w czasie całej ceremonii, na którą składała się msza św., wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania Loretańska i różańcowa modlitwa Matki Bożej Fatimskiej. Również znamienna dekoracja, przygotowana przez pana Roberta, ułatwiała skupienie na niezwykle ważnych dla chrześcijaństwa wydarzeniach sprzed 100 lat. Przed ołtarzem w świetlistej aureoli znajdowała się figurka Matki Bożej Fatimskiej, a na scenie przykościelnej, jak żywy, epizod z dalekiej Portugalii – Maryja podczas rozmowy z sześcioletnią Hiacyntą, jej starszym bratem Franciszkiem i cioteczną siostrą, dziewięcioletnią Łucją. Wyjątkowość spotkania zaznaczyło też dostojne zaangażowanie parafian, pani Zofii, pani Marii i pana Jerzego, w posługę Słowa Bożego. Pierwszorzędność stanowiły jednak nauki płynące z wypowiedzi zaproszonego gościa, rzecznika prasowego archidiecezji krakowskiej, ks. dr Piotra Studnickiego, przewodniczącego celebrze. Zarówno głoszone przez niego kazanie, jak i rozważania chwalebnych tajemnic różańcowych stały się dla zgromadzonych światłem w drodze, pogłębieniem wiary i wzmocnieniem nadziei. W sposób prosty, zrozumiały opowiadał o trzech orędziach fatimskich, lecz wyraźnie akcentował nasze powołanie życiowe, którym jest wędrówka do nieba. Pytał: Ile w nas jest pragnienia nieba? Ile tego pragnienia jest w naszej modlitwie? Ile jest w niej tęsknoty za niebem? Mówił: Matka Boża w Fatimie głosi nam wszystkim, radujcie się, macie ogromną szansę, jesteście zaproszeni do nieba. Ostrzega również, aby nas uchronić od takiej przyszłości, że istnieje zagrożenie, ponieważ jest możliwość odrzucenia tego daru i dlatego pokazuje pastuszkom w Fatimie przerażającą wizję piekła, gdzie trafią dusze biednych grzeszników. Jednocześnie podpowiada co ludzkość może uczynić dla ich ratowania, wskazuje arkę, którą są Nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Ks. Piotr silnie tutaj zaznaczał, że prawdziwy chrześcijanin nie może zadowolić się tym, iż ocali siebie, swoich najbliższych, ale każdego i wrogów, i nieprzyjaciół. Kapłan skierował do zebranych rzeczowe a jednocześnie budujące przesłania. Na zakończenie modlitewnej uroczystości sprawujący koncelebrę proboszcz ks. Bogdan Leśniak bardzo serdecznie dziękował ks. Piotrowi Studnickiemu, osobom, które włączyły się w przygotowanie oraz przeprowadzenie liturgii i wszystkim tym, którzy zechcieli w niej uczestniczyć. Przypomniał także, że w naszej parafii odbywają się wskazane przez Matkę Bożą w Fatimie, 13 lipca 1917 r., nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

opracowała: M.W. – parafianka