Św. Janie Pawle II – módl się za nami…

7 października 2018