Jubileusz Parafii – relacja z uroczystości

wing_leafs


25 listopada 2018 roku, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, nasza wspólnota parafialna  świętowała jubileusz 80-lecia istnienia. 

Parafia NMP Królowej Polski powstała w 1938 roku. Pismem erekcyjnym  Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 20 listopada utworzono nową parafię, wydzielając ją z macierzystej parafii w Bobrku. Pierwszym proboszczem został ks. Eugeniusz Wcisło. Prace nad budowę kościoła w pierwotnej formie rozpoczęto w czerwcu 1936, a w październiku tegoż roku dokonano poświęcenia świątyni. Rozbudowę kościoła kontynuowano następnie w latach 1958-1959 i 1998, kiedy dobudowano wieżę. Kronika Komitetu Budowy Kościoła w Chełmku

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza św. o godz. 11, której przewodniczył o.bp Damian Muskus. Obecni byli także duszpasterze, którzy pracowali i pracują w naszej parafii, proboszczowie ks. Alojzy Strączek, ks. Bogdan Leśniak, obecny proboszcz, ks. Bogdan Brodowski, ks. Tadeusz Rudek, wikariusz w latach 1973-1976, nasz rodak ks. Łukasz Czarnik oraz ks. Rafał Ryczek, obecny wikariusz.

Podczas mszy świętej jubileuszowej młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania.

Witając przybyłych gości, księży, Burmistrza Miasta Chełmek, Dyrekcję Szkoły, poczty sztandarowe, wychowawców klas, parafian, ks. Proboszcz wskazał na ciągłość pokoleń i trwanie w wierze, jako znak jedności wspólnoty parafialnej. Wzruszającym momentem uroczystości było wystąpienie pana Romana Witkowskiego, świadka wielu wydarzeń z przeszłości, a jednocześnie członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku. Symbolem niezmiennej od pokoleń obecności chełmeckich strażaków w życiu parafii był historyczny sztandar, który przynieśli ze sobą na uroczystości, sztandar należący kiedyś do Fabrycznej Straży Pożarnej firmy Bata, który był obecny zarówno podczas wmurowania kamienia węgielnego świątyni, jak i podczas jej poświęcenia w 1936 roku. Z okazji Jubileuszu, strażacy podarowali na ręce ks. proboszcza „Świecę Niepodległości”.

Zwracając się w homilii  do wiernych o.bp Damian Muskus podkreślił, że sprawowana Eucharystia to dziękczynienie za lata istnienia wspólnoty parafialnej, za minione 80 lat, za budowniczych, fundatorów i dobrodziejów kościoła, za wszystkich duszpasterzy i parafian. To także okazja do podziękowania za młodzież, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania.

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował raz jeszcze wszystkim przybyłym, zachęcając aby zobaczyć zgromadzone z okazji jubileuszu zdjęcia, na których utrwalono chwile z przeszłości parafii. Zdjęcia, na których zapisane są momenty jak nasi dziadowie i ojcowie wyznawali wiarę, jak chwalili Boga i jak mieli odwagę aby się do Boga przyznawać.

Ostatnim momentem celebrowania Jubileuszu było wykonanie wspólnej fotografii.

Fotorelacja z uroczystości