Imieniny naszej Matki

wing_leafs

Imieniny naszej matki

Kościół katolicki 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku, jesienią, nasza parafia świętować będzie 80-lecie powstania, więc po raz 80. w sposób szczególny tutejsza wspólnota mogła uczcić swoją patronkę – NMP. Tak też się stało. Przy pięknej słonecznej pogodzie do strojnie wyszykowanej świątyni przybyło bardzo dużo parafian i gości. Sumę odpustową, o godz. 11.00, koncelebrowali ks. dr hab. Robert Nęcek z Krakowa, proboszcz ks. Michał Kliś z Libiąża, proboszcz naszej parafii ks. Bogdan Leśniak. W nabożeństwie uczestniczył także dziekan ks. Andrzej Leśny oraz ks. Maciej Półtorak. Przewodniczący Eucharystii ks. Robert Nęcek, podczas kazania, podkreślał „doskonałość królowania Matki Bożej, królowania przez służbę”, której fundamentem są miłosierdzie i prawda. Przypominał, że „(…) odpustowe spotkanie z Maryją, królującą, staje się jednocześnie zachętą do wejścia we współpracę z Nią.” Oprawę muzyczną prowadził organista pan Łukasz Latko. W przebieg liturgii czynnie włączyły się dzieci przygotowane przez katechetkę Wiolettę Glandys, a Słowo Boże czytali pani Anna Dudek i pan Tadeusz Jagła. W uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem chętnie podejmowano baldachim, poduszki, sztandary i feretrony. Na zakończenie, wyjątkowo przejmująco, zabrzmiała pieśń „Boże, coś Polskę”.

opracowała: M.W. – parafianka