Dziś nam się narodził, Chrystus Pan Zbawiciel…

25 grudnia 2020