Adoracja przy Żłóbku…

wing_leafs

Adoracja przy Żłóbku z prośbą o Boże błogosławieństwo na 2021 rok

 4.01.2021 r. – ul. Piastowska, Baty, Leśmiana, Tuwima, Brzechwy i Śląska

5.01.2021 r. – ul. Mickiewicza i Staicha

7.01.2021 r. – ul. Jaworznicka, Fredry i Kraszewskiego

8.01.2021 r. – ul. Chrobrego, Krótka, Starowiejska

9.01.2021 r. – ul. Krasińskiego

11.01.2021 r. – ul. Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Łokietka, Batorego,   Wstydliwego, Hermana, Sobieskiego, Galla Anonima i Krzywoustego

12.01.2021 r. – Zygmunta Starego, Rzeczna, Królowej Wandy, Królowej Jadwigi i Długosza 

13.01.2021 r. – ul. Na Skałce i Oświęcimska

14.01.2021 r. – ul. Słowackiego, Norwida i Kochanowskiego

15.01.2021 r. – ul. Jagiellońska i Sadowa

16.01.2021 r. – ul. Leśna, Poziomkowa, Jarzębinowa, Ks. Wcisło, Kręta i Lipowa

18.01.2021 r. – ul. Polna, Miodowa, Wiśniowa, Wrzosowa i Świerkowa