Dziękczenienie

wing_leafs

Dziękczenienie

Dziękujemy Bogu nie tylko za kanonizację Jana Pawła II, ale również za to, że dał ludzkości pasterza, który chciał tak heroicznie służyć, i służył do końca swoich dni tutaj na ziemi, a obecnie nadal służy nam u boku Pana w niebie – mówił 22 kwietnia w czasie homilii ks. Ireneusz Okarmus, w sanktuarium powstałym na cześć Papieża Polaka. Nasza parafia licznie wzięła udział w pięknym corocznym diecezjalnym nabożeństwie sprawowanym nie tylko po to, aby uczcić pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II, ale głównie w celu przypomnienia jego nauczania. Słowa, myśli, wskazania, które pozostawił są niezmiennie aktualne, pełne szczerej ojcowskiej troski i mogą wspierać, w różnych aspektach życia, każdego człowieka, niezależnie od wieku czy pochodzenia. W pełnej niezwykłości świątyni w Krakowie zgromadziło się blisko 1500 osób z dekanatów: Babice, Chrzanów, Zator i Libiąż, a wraz z wiernymi w uroczystości wzięło udział około 30 księży. Organizatorem wyjazdu z parafii NMP Królowej Polski w Chełmku był pan Jerzy Rola, za co mu serdecznie dziękujemy. Wśród 50 naszych parafian w pielgrzymce uczestniczyło 12 przedstawicieli grupy „Młodzi miłosierni”, którzy wyraźnie wyróżniali się od ogromnej zbiorowości koszulkami i flagami ŚDM. Podczas wspaniałej Procesji Światła zostali oni w szczególny sposób wyróżnieni, ponieważ mimo że to nie nasz dekanat ani nie nasza parafia były do tego wyznaczone, poproszono ich o niesienie relikwii krwi Papieża Jana Pawła II. Zarówno Msza św. jak i procesja z lampionami przez stacje Drogi Światła w tak licznym gremium, czoło procesji było w połowie drogi, kiedy ostatnie osoby opuszczały dopiero plac przed Centrum, dostarczyły nadzwyczajnych doznań. Dziękujemy również bardzo proboszczowi, ks. Bogdanowi Leśniakowi, za wspólne z nami podróżowanie i za to, że w krótkim czasie pozostałym do zamknięcia Sanktuarium Świętego Jana Pawła II pokazał nam wiele ciekawych i kluczowych miejsc. Mianowicie przystanęliśmy przy naznaczonej krwią sutannie, w którą był ubrany Ojciec Święty w dniu zamachu, 13 maja 1981 roku, odmówiliśmy modlitwę w cudownej ośmiobocznej świątyni zwanej Kościołem Relikwii, weszliśmy do Kaplicy Kapłańskiej, gdzie znajduje się płyta z grobu Jana Pawła II z Watykanu, odwiedziliśmy krypty grobowe, gdzie w kamiennych sarkofagach spoczywają zmarli kardynałowie, zatrzymaliśmy się w Kaplicy św. Kingi ufundowanej przez Kopalnię Soli w Wieliczce, mieliśmy okazję spojrzeć na urzekające obrazy, oratoria oraz fascynujące dekoracyjne mozaiki autorstwa o. Marko Ivana Rupnika, współcześnie najbardziej utytułowanego twórcy mozaik na świecie. Ponadto w Nadzwyczajnym Roku Świętym Jubileuszu Miłosierdzia Bożego odwiedziliśmy świątynię, której patronem jest Papież Miłosierdzia, i przeszliśmy tam przez wyznaczoną Bramę Miłosierdzia. Dziękujemy też panu Jerzemu Kowalskiemu, kierowcy firmy przewozowej KORA, za miłą i bezpieczną podróż.

opracowała: M.W. – parafianka