Dzieci moje

wing_leafs

Dzieci moje

„O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie. Chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju.”,
„Gdy klęcząc przed Tobą, modlę się i składam hołd (…)”, „(…) Tyś jest Róży Kwiat. Do Ciebie woła Jezus Maryja, cały piękny świat.” – te, i podobne, przepiękne pieśni rozlegały się w naszym kościele 2 października. Dawno już o tym nie wspominałam, ale, co wielokrotnie zostało zauważone przez przybywających do nas gości, śpiew w naszej świątyni brzmi radośnie i donośnie. Myślę, że jest to w dużej mierze zasługa naszego organisty, pana Łukasza Latko. Tutaj, z żoną panią Natalią, często na dwa głosy, prowadził zgromadzonych „Po górach, dolinach (…)” aż do Fatimy, gdzie najmocniej uobecnia się Matka Różańcowa. Ok. godziny 19.30 ks. proboszcz Bogdan Leśniak, dziękując wszystkim, powiedział: „Dzisiejsze spotkanie zostało zapisane na kartkach w niebie. Ten czas zostanie wam i przypomniany, i nagrodzony, w tym życiu i w wieczności. Ja w to wierzę.” Było to kolejne z cyklu nabożeństw zawierzenia Maryi, „Totus tuus”, ale tym razem ściśle zespolone z Matką Bożą Różańcową. »Właśnie rozpoczął się październik, miesiąc poświęcony Maryi. Moi drodzy, mniej więcej ok. 33 roku, na najsłynniejszej górze świata, na Golgocie, z krzyża Chrystus wypowiada do św. Jana znamienne słowa: Oto Matka twoja. W 1938 roku kardynał Sapieha do naszych dziadów, pradziadów, odpowiednim dekretem powiedział: Synowie, córki, mieszkańcy Chełmka oto Matka wasza, i dał nam Ją za patronkę. Ja chcę was zachęcić do modlitwy na różańcu, więc powtarzam wielokrotny apel Matki Bożej Fatimskiej: „Dzieci moje, odmawiajcie codziennie różaniec.”, odmawiajcie w domu, w drodze, w tej świątyni, bo wiele rzeczy możemy wyprosić w różańcu i szczególnie w różańcu okazujemy naszej Matce miłość.« Przekonaliśmy się naocznie, że nie tylko te dobre, pełne troski, słowa głoszone przez ks. Bogdana, miały poruszyć nasze serca. Tego wieczoru naszą modlitwę i przeżywanie wzmacniała sama Pani z Fatimy, w oryginalnej kopii figury, ofiarowanej przez państwo Latko. Przywitała nas, o godz. 18.00, na specjalnie wykonanej przez pana Roberta, na tę okazję, zdobnej kolumnie. U Jej stóp ścielił się się różany wieniec. A kiedy została poświęcona podczas mszy św., spowiło Ją, mieniące się pastelowymi delikatnymi barwami, światło, zaprojektowane przez ks. proboszcza. To wszystko sprawiło, że zarówno Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi rodzin i całej wspólnoty naszej parafii jak i piękne rozważania różańcowe powiązane z objawieniami w Fatimie wydawały się wznioślejsze i wyjątkowo ceremonialne. Organizator uroczystości powołując się na osobę Jana Pawła II, który nie tylko całkowicie zawierzył Matce Bożej Fatimskiej, ale też nieustannie podkreślał, że orędzie fatimskie to najważniejsze przesłanie z nieba dla współczesności i nadal wypełnia się na naszych oczach, akcentował rolę Niepokalanego Serca Maryi, które jest wzorem zaangażowania naszych serc po stronie Boga i apelował do zapatrzenia się w Matkę Bożą, zwłaszcza teraz, przed zbliżającą się 100. rocznicą orędzia fatimskiego. W niezwykłą celebrę włączył parafian: panią Zofię Urbańczyk, panią Teresę Szczurek, panią Marię Paściak i pana Jerzego Rolę. Wyrazem wdzięczności dla osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem tej ceremonii, podziękowaniem dla prowadzącego ją ks. proboszcza, ale i uzewnętrznieniem własnych doznań były niespodziewane gromkie brawa na jej zakończenie.

opracowała: M.W. – parafianka