Barbórka 2016

wing_leafs

Barbórka 2016

„(…) Otul nas, Panie, skrzydłem Twojej pieczy. Ukój ziemską bojaźń, troski. Na pracęś skazał cały ród człowieczy. Spełniamy wyrok Twój Boski. (…)” – to fragment wzruszającej „Modlitwy górników”, Fr. Morawskiego, którą, w intencji zgromadzonych, prowadził ks. proboszcz Bogdan Leśniak, 4 grudnia podczas Mszy św. o godz. 9.00. Zgodnie z wieloletnią tradycją w tym dniu przybywają do kościoła górnicy i ich rodziny, aby we wspólnocie, przez wstawiennictwo patronki św. Barbary, dziękować Bogu za miniony czas i prosić o opiekę na nadchodzący. W Eucharystii uczestniczą czynni górnicy i ci, którzy są już na emeryturze, kobiety i mężczyźni, związani z tym zawodem. Pięknie prezentują się w galowych strojach, stojący ze sztandarem w głównej nawie świątyni. Proboszcz, sprawujący tę uroczystość, bardzo gorąco dziękował górnikom nie tylko za liczny udział w tej Mszy Świętej, ale także za całoroczne zaangażowanie w różne parafialne wydarzenia, za chętną pomoc w razie potrzeby. Mówił: Kiedykolwiek o cokolwiek was poprosiłem, nigdy mnie nie zawiedliście. Podkreślił też, co zresztą, przez słowa i gesty kierowane do siebie nawzajem, stało się widoczne po zakończeniu Ceremonii, że tworzą oni wspólnotę ludzi silnie związanych i wyraził uznanie za to, że, jako jedni z niewielu, nie zaniechali i nie wstydzą się chrześcijańskiego pozdrowienia: Szczęść Boże. Poruszająca była również jego modlitwa i wspomnienie górników, którzy dzisiejszego święta nie doczekali: »(…) Przecież wiemy, że niektórzy z tych, którzy czcili św. Barbarę rok temu w swoich parafiach, dziś już jest po drugiej stronie. Przeżywamy, zwłaszcza brać górnicza, smutne chwile w związku z tragiczną śmiercią kilku z nich, chociażby parę dni temu. Obejmujemy ich dzisiaj naszą modlitwą i pamięcią. (…) „Dopomóż tym, co odeszli w ciemność, co już na szychcie w niebie są dziś. Ochraniaj tych, co fedrują pod ziemią, z czarnej głębiny pozwól im wyjść. (…)”«. Kapłan złożył wszystkim serdeczne życzenia, a po błogosławieństwie wręczył każdemu górnikowi medalik z relikwiami św. Jana Pawła II. Następnie zaprosił ich do pamiątkowego zdjęcia.

opracowała: M.W. – parafianka