TRIDUUM SACRUM 2019

wing_leafs

Obchody Wielkiego  Tygodnia w Kościele Katolickim rozpoczyna  Liturgia Niedzieli Męki Pańskiej zwanej także Niedzielą Palmową. W naszej parafii uroczyście celebrowaliśmy ją podczas mszy św. o godz. 11. Do wiernych zgromadzonych na placu kościelnym Ksiądz Proboszcz zwrócił się następującymi słowami:

„Drodzy bracia i siostry, przez czterdzieści dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu.”

Po poświęceniu palm rozpoczęła się uroczysta procesja wokół kościoła. Zwieńczeniem liturgii słowa w tym dniu jest uroczyste odczytanie lub odśpiewanie słów z Ewangelii św. Łukasza opisującej mękę i śmierć Chrystusa. Odczytanie jej z podziałem na role ma na celu przybliżenie wiernym męki Jezusa, a także wprowadzenie ich w przeżywanie ostatnich dni kończącego się Wielkiego Postu.

Wielki Czwartek jest dniem upamiętniającym ustanowienie przez Jezusa Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy. Dla kapłanów  to ważny dzień, pamiątka ustanowienia  sakramentu kapłaństwa. Tego dnia sprawuje się dwie Msze święte, jedną przed południem w kościele katedralnym, pod przewodnictwem biskupa ordynariusza, nazywaną Mszą Krzyżma, i drugą w każdym kościele parafialnym. W Archidiecezji Krakowskiej Msza Krzyżma została odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Był to szczególny moment dla księży przeżywających w tym roku jubileusz 25-lecia kapłaństwa, wsród których był także nasz Ksiądz Proboszcz.

Uroczyste celebrowanie Triduum Paschalnego rozpoczęliśmy w naszej Parafii Mszą Wieczerzy Pańskiej, po której do późnych godzin nocnych adorowaliśmy Pana Jezusa w Ciemnicy. Była to także okazja do podziękowania naszym kapłanom za ich obecność i pracę pośród nas.

Wielki Piątek jest dniem, w którym nie sprawuje się Mszy Świętej. Obrzędy Liturgii Męki Pańskiej rozpoczęły  się oddaniem czci ołtarzowi przez leżącego krzyżem kapłana, podczas gdy wierni modlili się w ciszy. Także i w tym dniu odczytana została  Męka Chrystusa, tym razem była to Ewangelia według św. Jana. Najważniejszym momentem uroczystości Wielkiego Piątku jest adoracja Krzyża Świetego. Celebrans stając  przed ołtarzem, odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata, na co lud odpowiada: Pójdźmy z pokłonem.”  Po zakończeniu celebracji przez całą noc adorowaliśmy Krzyż Święty i Pana Jezusa w Grobie.

Wielka Sobota również jest dniem, w którym  nie sprawuje się Mszy świętej. Przez cały dzień nawiedzaliśmy Grób Pański i adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Tego dnia w polskiej tradycji kapłani na specjalnych nabożeństwach błogosławią pokarmy na stół wielkanocny: chleb, jaja, wędlinę i sól. O godzinie 18 rozpoczeły się obrzędy liturgiczne Wigilii Paschalnej: liturgia światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna oraz liturgia eucharystyczna.

Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęła procesja rezurekcyjna, a po niej odprawiona została pierwsza uroczysta Msza Święta.

Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji z uroczystości Triduum Sacrum.

FOTORELACJA Z TRIDUUM SACRUM
(kliknij tutaj)