Podaruj siebie

wing_leafs

Podaruj siebie

„Podaruj siebie już dziś, tak warto żyć. ” – śpiewała podczas „Spotkania z poezją religijną, 11 marca 2018 r., uczennica III kl. Gimnazjum. „Podaruj siebie już dziś, bo tylko tak warto żyć.” – powtarzało 17 innych młodych ludzi występujących dla naszej wspólnoty parafialnej w kościele NMP Królowej Polski w Chełmku. Tylko 30 minut musieliśmy poświęcić, aby docenić zaangażowanie i trud naszej młodzieży, która z autentyczną chęcią i odwagą zmierzyła się z trudną tematyką zawartą w tekstach niezwykłych myślicieli – ks. Jana Twardowskiego i Jana Pawła II. Bardzo często słyszymy krytyczne opinie i powtarzane slogany odnośnie młodych, a za rzadko pełne uznania słowa tutaj wypowiedziane podczas podziękowań przez ks. proboszcza: Taką właśnie mamy młodzież! Brawo!, co zgromadzeni potwierdzili serdecznym aplauzem. Podejmując się nauki wierszy, przysłuchując się wierszom powtarzanym na próbach przez kolegów sami zetknęli się z siłą nadziei i wiary w to, że na świecie jest więcej dobra niż zła, zetknęli się z wielką wrażliwością na dobro i piękno pozostawioną niczym testament dla pokoleń przez ww. niezwykłe osobowości, a następnie, pod opieką nauczycieli, tę nadzieję i wiarę przekazali zebranym w świątyni. Wspaniałym ponadczasowym tekstom towarzyszyły jakże wymowne i pełne wartości piosenki: List do Boga, Nie zdejmę krzyża z mojej ściany czy Podaruj siebie. Uważam, że zarówno w pamięci i sercach tej młodzieży, jak i w pamięci i sercach ich rodzin oraz pozostałych przybyłych na to spotkanie pozostanie trwały ślad pełnych powagi, elegancji i znaczenia chwil.

opracowała: M.W. – parafianka