NMP Królowej Polski

linia

3 maja 2015 r.
Suma odpustowa-procesja.