„Wieczór zawierzenia – Totus Tuus Maryjo”

linia

28 września 2014 r.
Ks. dr Robert Nęcek