Bierzmowanie

wing_leafs

Bierzmowanie

21 marca o godz. 18.00 młodzież naszej parafii przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego udzielił im ks. bp Jan Zając. Była to piękna i wzniosła uroczystość, na co złożyło się wiele czynników, zarówno specjalna oprawa muzyczna w wykonaniu pana Łukasza, znamienne elementy dekoracyjne, o które zadbał pan Robert, rodzice uroczyście proszący ks. biskupa o udzielenie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, jak i księża uczestniczący w Najświętszej Eucharystii – ks. proboszcz Bogdan Leśniak, ks. wikariusz Rafał Ryczek opiekun młodzieży, ks. dziekan Andrzej Leśny, ks. wikariusz Maciej Półtorak oraz świadkowie i zgromadzone rodziny. Jednak bezsprzecznie kardynalne znaczenie ma tutaj postawa przewodniczącego Mszy św. ks. biskupa i postawa młodych ludzi. Jego Ekscelencja oparł to ważne swoje spotkanie z nimi o najważniejszy znak chrześcijański, o krzyż jako symbol miłości miłosiernej. W czasie całej Ceremonii podkreślał wielką wagę tego znaku w życiu każdego człowieka: „Pan Jezus nie obiecuje gruszek na wierzbie, ale obiecuje, że pójdzie z człowiekiem, który będzie szedł Jego śladami, nie droga usłaną różami, ale drogą krzyża. Pan Jezus mówi do nas – Kto chce pójść za Mną, nie musisz, jeżeli chcesz iść, weź ten krzyż, pójdziemy razem”. Szczególna chwila nastąpiła, myślę, że zwłaszcza, ale nie tylko, dla młodzieży wtedy, gdy celebrans dwukrotnie polecił im, aby unieśli krzyż podarowany przez rodziców i uważnie na niego spojrzeli, uświadamiając sobie czym jest ten znak, przyjmując, iż jest to nieogarniona miłość. Pierwszy raz prosił: „Trzymając ten krzyż, patrząc na niego, usłyszcie w swoim sercu to wołanie – Jeżeli chcesz, chodź za Mną, pójdziemy razem. Pan Jezus zna wasze serca, wasze umysły, wie na co was stać i wie, że ta droga z Nim nie jest taka prosta, ale dzisiaj przygotowuje wam światło Boże, światło Ducha Świętego, Ducha Mocy, Ducha Miłości, które pomoże wam rozeznać tę drogę i wytrwać na niej”. Przed zakończeniem Eucharystii poprosił, aby trzymając swój krzyż wysoko i wpatrując się w niego, przyjęli go w sposób duchowy z rąk św. Jana Pawła II, który tak często przekazywał go młodzieży, apelując, żeby nie lękali się być świadkami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Na uznanie zasługuje także godne uczestnictwo bierzmowanych w obrzędach liturgicznych, ich zaangażowanie, widoczne przeżywanie, koncentracja i głęboka powaga. Przed rozesłaniem ks. proboszcz serdecznie dziękował ks. bp Janowi Zającowi, przybyłym kapłanom, ks. Rafałowi, wychowawczyni młodzieży i rodzicom. W sposób szczególny dziękował młodym ludziom, którzy „stanęli dziś w tym kościele odważnie, aby publicznie, świadomie i dobrowolnie przyznać się do Chrystusa”. Wyraził swoją radość z ich obecności i cytując Papieża Polaka podkreślił, że to oni są nadzieją i przyszłością naszej parafii, naszej Ojczyzny i Kościoła powszechnego.

opracowała: M.W. – parafianka